บึงหนองหาน (ทะเลบัวแดง)

บึงหนองหานจัดเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปี มีเนื้อที่ 45 ตร.กม.หรือ 28,125 ไร่ ล้อมรอบด้วยพงหญ้าชื้นแฉะ มีเกาะใหญ่อยู่สองเกาะคือ เกาะดอนแก้วและดอนป่า ลักษณะดินมีความสมบูรณ์ปานกลางบริเวณรอบหนองหานพบดินเค็มเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ดินรอบหนองหานเพื่อการผลิตโดยประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทำนา อีกประมาณร้อยละ 2 ของพื้นที่ ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ในบริเณหนองหาน พบนกอย่างน้อย 74 ชนิด พบพันธ์ปลาอย่างน้อย 39 ชนิดและพบพืชน้ำอย่างน้อย 15 ชนิด หนองหานกุมภวาปีเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีชุมชนเก่าแก่โบราณริมหนอง

หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง

การเดินทาง
ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 ก.ม. การเดินทางสามารถเดินทางจากอำเภอเมืองอุดรธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ 18 กิโลเมตร///สวัสดีดอทคอม