รฟท.แจงรถไฟไทยใช้รางขนาด 1 เมตร เชื่อมอาเซียน

รฟท.แจงรถไฟไทยใช้รางขนาด 1 เมตร เชื่อมอาเซียน หากรื้อใหม่ทั้งระบบต้องใช้งบประมาณมหาศาล

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การใช้รางขนาด 1 เมตรกับรถไฟที่วิ่งให้บริการปัจจุบัน กับที่จะสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศโดยไม่ได้ใช้รางขนาด 1.435 เมตรนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อปี 2551 ผู้ว่าการ รฟท.ทุกประเทศในอาเซียนได้มีการประชุมอาเซียนเกรทร่วมกันที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และร่วมลงนามถึงการใช้รางรถไฟขนาด 1 เมตร เพื่อให้การเดินทางระหว่างกันโดยรถไฟ การขนคน สินค้า เชื่อมต่อกันได้ในอาเซียน

นอกจากนี้ ได้มีการระบุว่าหากการให้บริการทางรางรถไฟที่มีความเร็วไม่เกิน 200 กม./ชม. ให้ใช้รางขนาด 1 เมตร หากมีการใช้ความเร็วในการเดินทางมากกว่า 200 กม./ชม ให้ใช้รางขนาด 1.435 เมตร ซึ่งรางขนาด 1.435 เมตร ส่วนมากจะรองรับรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันดังกล่าวเนื่องจากมองว่าหากการขนส่งคนและสินค้า จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วมาก เพราะหากอยากได้ปริมาณมากก็เพิ่มตู้ขบวนได้ตามต้องการ และที่ผ่านมา รฟท.มีการปรับปรุงมาตรฐานทั้งระบบอาณัติสัญญาณ ขนาดราง การรองรับน้ำหนักทาง รถพ่วง หัวรถจักรแล้วและปัจจุบันรถไฟไทยมีรางรถไฟทั่วประเทศกว่า 4,000 กม. และหากต้องรื้อระบบรางจาก 1เมตร เป็น 1.435 มตรก็ต้องรื้อใหม่ทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลมาก

“รางรถไฟนอกจากไทยใช้ 1 เมตรแล้วรอบ ๆ บ้านไม่ว่าลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ก็ใช้รางขนาด 1 เมตร ซึ่งรางขนาด 1 เมตรสามารถรองรับความเร็วของรถไฟได้ถึง 160-170 กม./ชม.ในการขนคน และสินค้า และในปะเทศมาเลเซียก็มีการพัฒนารถไฟทางคู่ ขนาดราง 1 เมตร ให้รองรับระบบรถไฟฟ้าได้ โดยระบบรางที่รองรับรถไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท/กม.” นายทนงศักดิ์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย