สนามบินภูเก็ตเปิดอาคารผู้โดยสารทิศใต้ 28 พ.ย.นี้

สนามบินภูเก็ตปรับปรุงอาคารผู้โดยสารทิศใต้เสร็จ เตรียมเปิดให้บริการ 28 พ.ย. รองรับ High Season
นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี โดยเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 1 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศใต้) และระยะ 2 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร (ด้านทิศเหนือ) ซึ่งขณะนี้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)

นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้บริการอาคารดังกล่าวเป็นการเปิดให้บริการทั้งส่วนขาเข้าและขาออก ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ห้องโถงรองรับปริมาณผู้โดยสาร รวมทั้งห้องโถงเช็คอินกว้างขวางขึ้น มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 22 เคาน์เตอร์ และระบบสาธารณูปโภคครบครัน สำหรับเส้นทางจราจรมายังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสามารถเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศโดยใช้ทางเข้าจากทางหลวงหมายเลข 4031 บริเวณตรงข้ามสถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งในส่วนบริการผู้โดยสารขาออกสามารถส่งผู้โดยสารได้บริเวณชานชาลาชั้น 2 และส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับผู้โดยสารได้บริเวณชานชาลาชั้น 1 นอกจากนี้ จะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะ 2 คาดว่าจะเสร็จและเปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 2561

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.